Odpovědi
http://odpov-di.html

copyright © 2005 - 2020

Pasové formality

zdroj: databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled a že společnost Neptun scuba center OOD nenese a nepřijímá žádnou přímou či nepřímou odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Při vstupu do BG automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelená karta). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny). V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejní zprávy vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Bližší informace lze nalézt na stránkách zastupitelského úřadu v Bulharsku v sekci „Konzulární informace“ v kapitole „Cestovní doklady ČR“.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Celní formality

zdroj: databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV


Od 1.1.2007 není na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 BG uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z BG. Pro dovoz a vývoz peněžních prostředků platí následující kritéria:
- do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v bulharských levech bez devizového celního prohlášení
- od 10 001 EUR do 25 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné valutě je nutné hodnotu a měnu deklarovat na celnici
- nad 25 000 EUR nebo jejich hodnoty v jiné valutě je nutné kromě deklarace hodnoty deklarovat i původ peněžních prostředků a zároveň předložit potvrzení daňového úřadu z domovského státu, že uvedená osoba nemá nesplacené dluhy

Tuzemské i cizí fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet pro osobní potřebu drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení následovně:
- zlato a platina do 37 g
- šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g
- stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 g
- drahé kameny, vsazené do výše uvedených výrobků

Vývoz a dovoz valuty, drahých kovů a kamenů prostřednictvím poštovních zásilek je možný pouze v případě, že je deklarována cena zásilky.

Co se týče množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim - např.:
- 800 ks cigaret, 400 ks cigár, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku
- 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva
- 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu
- 50 ml parfému nebo 250 ml toal.vody
Na dovoz výše uvedeného zboží mají právo pouze osoby starší 17 let. Věkové omezení neplatí pro léky - je možné dovézt do země množství a druh odpovídající osobní potřebě cestujícího.

Postihy za porušení Devizového zákona BG jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány pokuty od 5000 do 35000 BGN nebo je dán podnět k zahájení trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - doklady

Při vstupu do BG automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelená karta). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic. Tento poplatek je nutno uhradit ihned po překročení státní hranice do Bulharska. Jakmile by jste totiž vjeli do úseku silnice (dálnice) označené dopravní značkou s nápisem VIGNETE bez zaplaceného poplatku, riskujete vysokou pokutu.

Samozřejmostí je platný řidičský průkaz. Protože se zde bavíme výhradně o turistických cestách, vše co je zde uvedeno platí o soukromých rekreačních jízdách.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - povinná výbava vozidla

Povinná výbava motorového vozidla musí v plné míře odpovídat našim zákonům a předpisům. Důrazně doporučujeme mít výstražné vesty pro každého člena posádky vozidla. A nezapomeňte na ruční hasicí přístroj.

Z vlastní zkušenosti vřele doporučujeme dovybavit vozidlo silnou a spolehlivou baterkou, druhým vlečným lanem a skutečně vyzkoušeným kompletním nářádím na výměnu prasklé pneumatiky.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - stav silnic a dálnic

Česká republika
Popisovat stav český silnic a dálnic je naprosto zbytečné. Všichni ho dobře známe a jistě není moc důvodů k chlubení.

Slovenská republika
Dálnice D2 až do Bratiskavy je v poměrně dobrém technickém stavu. Průjezd Bratislavou po obchvatu až k maďarským hranicím je naprosto bezproblémový. Povrch vozovek obchvatu je velmi dobrý.

Maďarsko
V podstatě celou trasu trasu Maďarskem až do Szegedu projíždíme po dálnici M1, M0 a M5. Dálnice je po technické stránce kvalitní. Problémy lze očekávat na dálnici M0 (obchvat Budapešti), která je ve výstavbě a střídají se zde nové úseky se starými.

Rumunsko
Technický stav silnic, pokud se týká hlavních tahů, je v Rumunsku opravdu velmi dobrý. V horším stavu jsou komunikace ve městech. Největším dopravní problém je průjezd horských oblastí, kde jsou úzké silnice nedovolující, až na malé výjimky, bezpečné předjíždění kamionů nebo pomalu jedoucích vozidel. 

Bulharsko

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - bezpečnostní situace

Velmi častým dotazem je bezpečnostní situace po trase do Bulharska a to zejména v Rumunsku. Nutno konstatovat, že při dodržování základních pravidel bezpečnosti (delší parkování např. za účelem odpočinku výhradně na parkovištích čerpacích stanic, dodržování zásady, že vozidlo není výkladní skříň a podobně) není bezpečnostní situace o nic horší nebo lepší než v ČR. Největším nebezpečím jsou volně pobíhající psi a jiná domácí zvířata a to zejména při jízdě v noci.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - tankování PHM

Na trase do Bulharska je více jak 70 benzínových čerpadel různých společností. Doporučujeme však tankovat u větších čerpadel nadnárodních společností (Shell, ÖMV, Aral, LuK a dalších). Můžete zde platit platební kartou a nemusíte tak řešit potřebu místní měny. Cena za PHM je nižší jak v ČR.

Po celé trase můžete též tankovat LPG. Síť stanic na LPG je dostačující na to, aby jste celou cestu mohli jet na plyn. Snad jen v Maďarsku by mohli mít vozy s menším objemem nádrže na LPG problém pro menší možnost doplnění LPG. Upozorňujeme, že LPG je v Maďarsku výrazně dražší jak v ostatních zemích.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - výběr trasy

Můžete použít 2 trasy a to, že pojedete přes Rumunsko nebo přes Srbsko. Obě trasy jsou si rovnocené co do počtu ujetých kilometrů. Jsou zde také rozdíly, klady a zápory jednotlivých tras.
Trasa přes Rumunsko je časově náročnější. Příčinou je z absence rychlostních silnic a dálnic (s výjimkou úseku Pitesti - Bukurešť). V horských oblastech Rumunska se z důvodu úzkých silnic velmi obtížně předjíždí. Kladem je členství Rumunska v EU a konečně dořešený hraniční režim bez časových ztrát.
Trasa přes Srbsko je rychlá a skoro výhradně pojedete po rychlostních silnicích a dálnicích (pozor na rychlost, policie bývá značně nekompromisní). Záporem je časté zdržení na hranicích (Srbsko není v EU) a to zejména na hraničním přechodu Kalotina na hranici Srbska a Bulharska.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Cesta autem - poplatky

Poplatky za automobil do 3,5 tuny (osobní) platné v roce 2011:
ceny pro sezonu 2012 budou včas upřesněny

Slovenská dálniční známka 5€ týdenní
Maďarská dálniční známka 1570 forintů
Rumunská silniční známka 4€
Most přes Dunaj 6€
Bulharská silniční známka   10 Lv týdenní
                                                 25 Lv měsíční

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Stravování - vlastní vaření

Na rozdíl např. od Chorvatska je možnost vlastního vaření v ubytovacích zařízeních v Bulharsku spíše výjimkou. Na druhou stranu je obvyklou "výbavou", zejména menších rodinných penzionů, venkovní posezení s možností grilování. Majitelé vám rádi vyjdou vstříc a poradí co a jak si na grilu upravit.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku


Stravování - restaurace

Ve všech letoviscích na pobřeží Černého moře v Bulharsku najdete množství restaurací a to převážně zahradních. Nabídka jídel je obvykle velmi pestrá, jídla jsou kvalitní a hlavně, cenově dostupná. Ve velkých vedrech doporučujeme obezřetnost při nákupu některých jídel ve stáncích např.gyros, zmrzlina a podobně.

na začátek stránky              na začátek dotazu               zpět na FAQ              na úvodní stránku